Paddington Singh ‪📷‬ @kam.goraya #Singh #Sikh #LookASingh


https://instagr.am/p/CXELg0sOAOm/